Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

 • Praktijk de Zielswijze Flamingokade 36 9713 BG Groningen
 • 0620316431
 • www.praktijkdezielswijze.nl
 • marielle@praktijkdezielswijze.nl
 • KvKnr.: 62645900

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.mariellevanveencoaching.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.mariellevanveencoaching.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Mariëlle van Veen Coaching en Begeleiding gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij praktijk de Zielswijze (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen

Praktijk de Zielswijze maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, instagram en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Mariëlle van Veen Coaching en Begeleiding gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen

Praktijk de Zielswijze verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie

Praktijk de Zielswijze maakt gebruik van contactformulieren zodat jij persoonlijke gegevens aan haar kan verstrekken. Deze gegevens slaat zij op. Wanneer je klant wordt bij haar worden ook je naam en contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten zal het KvK nummer gecontroleerd worden. Daarnaast kun je ook conact op nemen via de e-mail. Deze e-mails worden, zolang wij een overeenkomst hebben, opgeslagen op de server van de hosting-partij van ons.

Praktijk de Zielswijze slaat de volgende gegevens op:

 • (bedrijfs)naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Je krijgt van Praktijk de Zielswijze alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd. Tijdens de coaching of begeleiding kunnen er aantekeningen gemaakt worden van het gesprek. Hiervoor zal vooraf toestemming voor gevraagd worden. Ook zal vooraf aan de coaching of begeleiding een vragenlijst toegestuurd worden. Deze vragenlijst geeft Mariëlle van Veen Coaching en Begeleiding een beeld van de huidige situatie. Om jou een factuur te sturen maakt Praktijk de Zielswijze gebruik van een boekhoudprogramma Snelstart. Jouw gegevens zijn daarom ook bekend bij hen. Wil je meer weten over wat zij doen met jouw gegevens kun je hun privacybeleid bekijken.

7. Doel van verzamelde informatie
De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor:

 • Het afhandelen van betaling.
 • Jou kunnen bellen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
 • Je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening op producten.
 • Het kunnen toezenden van documentatie.
 • Het beantwoorden van vragen.
 • Het kunnen geven van gerichte coaching of begeleiding.
 • Jou kunnen voorzien van een nieuwsbrief wanneer jij je hiervoor hebt ingeschreven.
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur.


8. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Praktijk de Zielswijze een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:
De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan. De gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet. Zonder de gegevens die hiervoor genoemd zijn kan Praktijk de Zielswijze haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niks wilt verstrekken of de vragenlijst niet in wil vullen kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Praktijk de Zielswijze haar traject niet met jou kan starten. Wil je wel coaching of begeleiding van ons? Dan ben je verplicht je gegevens te geven.


9. Delen met anderen
Praktijk de Zielswijze verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Praktijk de Zielswijze een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Praktijk de Zielswijze blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


10. Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk de Zielswijze bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:
De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
Na het afronden van de opdracht worden overige gegevens die nodig zijn geweest voor uitvoering van de opdracht, anders dan de gegevens voor de administratieve verplichting, na 2 jaar verwijderd zodat bij een vervolgtraject het al gevolgde traject bekeken kan worden. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na 1 maand verwijderd.

11. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Praktijk de Zielswijze heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@mariellevanveencoaching.nl.

12. Beveiliging van gegevens
Praktijk de Zielswijze neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marielle@praktijkdezielswijze.nl

13. Klacht
Heb je een klacht over de bewaring van je persoonsgegevens? je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.