Systemisch werk/familieopstellingen

Tijdens mijn Total Coaching opleiding bij Bureau Land & Partners in 2014, kwam ik naast NLP ook in aanraking met systemisch werk. Ik maakte kennis met de theorie van Virginia Satir. Zij is een bekende familietherapeut uit de vorige eeuw die werkte met de familieconstructie. Een gezinslid speelt een “rol” van een ander familielid en op deze wijze worden de gezinsdynamieken zichtbaar. Bijvoorbeeld: als de moeder schreeuwt gaat de dochter een grapje maken om de aandacht af te leiden van de gespannen sfeer die intens voelbaar is. Het kind hoopt hiermee de spanning te breken en meer luchtigheid te creëren.

Onderstaand gedicht, geschreven door Satir raakt mij. 

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander,
te worden gezien en gehoord

Het grootste geschenk,
dat ik kan geven is
de ander te zien,
te horen, te begrijpen, aan te raken.

Wanneer dat gebeurt
voel ik dat er contact is gelegd.

-Virginia Satir-

Voor mij gaat het hier precies over: gezien en gehoord worden in wie je bent en dan in verbinding zijn met jezelf en de ander.

Na het afronden van mijn Coach opleiding ben ik mij meer gaan verdiepen in de familieopstellingen. Heb veel boeken gelezen en aanvullende cursussen en trainingen gevolgd om dit uiteindelijk toe te passen binnen mijn praktijk. Ik kwam erachter dat het belangrijk is om deze processen eerst zelf te doorwerken zodat je open en vrij kunt werken met de processen van de ander.

Onlangs las ik deze uitleg in Happinez, waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen het gezin van herkomst en een kudde wilde dieren op de savanne.
Wanneer er gevaar op de loer ligt, zorgen de ervaren dieren ervoor dat de kudde bij elkaar blijft en dat de kleintjes beschermd worden. Dit systeem werkt alleen als de hele kudde meewerkt en als de volwassen dieren hun plek innemen, zodat de buitenkant van de kudde gesloten is,” vertelt ze. En dat geldt ook voor het gezin. “Wij mensen zijn ook kuddedieren. Ons oerinstinct zorgt ervoor dat we ons schikken naar het systeem, om zo in veiligheid te blijven.”
(Bibi Schreuder, Bert Hellinger Instituut)

Het systemisch werk en de familieopstellingen hebben mij gegrepen, zo mooi en magisch om dit werk te mogen doen. Het onzichtbare, zichtbaar maken dat is de kern en het geeft zoveel ruimte en lucht. Ik heb dit zelf mogen ervaren en zie dit ik ook dagelijks terug in mijn praktijk. Het blijft moeilijk uit te leggen in woorden, het is écht een kwestie van ervaren. Gelukkig zijn er prachtige boeken over geschreven zoals “Vonken van Verlangen” van Wybe Veenbaas & Joke Goudswaard. 

Wil je meer weten over deze manier van werken en hoe ik dit toepas in mijn praktijk, neem gerust contact met mij op.

Systemische werk -opstellingenwerk -houdt zich bezig met dynamieken in systemen en is een methode om meer helderheid te krijgen in de (ook vaak onbewuste) belemmerde overtuigingen en patronen. Door systemisch te kijken naar je patroon of vraag opent zich een onderliggende waarheid die ruimte, inzicht en nieuwe mogelijkheden brengt. Hoe kun je dit nu zien, ons leven speelt zich af in systemen? Je gezin van herkomst en je familie een systeem, maar ook de organisatie waar je werkzaam bent of de sportvereniging waar je lid van bent. 
Symptomen zoals bijv. moeilijk je grenzen kunnen aangeven, of het hebben van een groot verantwoordelijkheidsgevoel worden veroorzaakt door dynamieken in familiesystemen. Dit alles speelt op onbewust niveau, je bent je dit niet bewust. 
Door een vraagstuk op te stellen ga je zien hoe familiebanden en systemen war je deel van uitmaakt jou beïnvloeden en hoe je daar je eigen weg in kunt gaan. Een opstelling maakt het tot dan toe onzichtbare zichtbaar en daarin ligt een grote transformerende kracht, zowel voor de vraagsteller als de andere aanwezigen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een open houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid.