Systemisch werk/familieopstellingen

Tijdens mijn Total Coaching opleiding bij Bureau Land & Partners in 2014, kwam ik naast NLP ook in aanraking met systemisch werk. Ik maakte kennis met de theorie van Virginia Satir. Zij is een bekende familietherapeut uit de vorige eeuw die werkte met de familieconstructie. Een gezinslid speelt een “rol” van een ander familielid en op deze wijze worden de gezinsdynamieken zichtbaar. Bijvoorbeeld: als de moeder schreeuwt gaat de dochter een grapje maken om de aandacht af te leiden van de gespannen sfeer die intens voelbaar is. Het kind hoopt hiermee de spanning te breken en meer luchtigheid te creëren.

Onderstaand gedicht, geschreven door Satir raakt mij. 

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander,
te worden gezien en gehoord

Het grootste geschenk,
dat ik kan geven is
de ander te zien,
te horen, te begrijpen, aan te raken.

Wanneer dat gebeurt
voel ik dat er contact is gelegd.

-Virginia Satir-

Voor mij gaat het hier precies over: gezien en gehoord worden in wie je bent en dan in verbinding zijn met jezelf en de ander.

Na het afronden van mijn Coach opleiding ben ik mij meer gaan verdiepen in de familieopstellingen. Heb veel boeken gelezen en aanvullende cursussen en trainingen gevolgd om dit uiteindelijk toe te passen binnen mijn praktijk. Ik kwam erachter dat het belangrijk is om deze processen eerst zelf te doorwerken zodat je open en vrij kunt werken met de processen van de ander.

Onlangs las ik deze uitleg in Happinez, waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen het gezin van herkomst en een kudde wilde dieren op de savanne.
Wanneer er gevaar op de loer ligt, zorgen de ervaren dieren ervoor dat de kudde bij elkaar blijft en dat de kleintjes beschermd worden. Dit systeem werkt alleen als de hele kudde meewerkt en als de volwassen dieren hun plek innemen, zodat de buitenkant van de kudde gesloten is,” vertelt ze. En dat geldt ook voor het gezin. “Wij mensen zijn ook kuddedieren. Ons oerinstinct zorgt ervoor dat we ons schikken naar het systeem, om zo in veiligheid te blijven.”
(Bibi Schreuder, Bert Hellinger Instituut)

Het systemisch werk en de familieopstellingen hebben mij gegrepen, zo mooi en magisch om dit werk te mogen doen. Het onzichtbare, zichtbaar maken dat is de kern en het geeft zoveel ruimte en lucht. Ik heb dit zelf mogen ervaren en zie dit ik ook dagelijks terug in mijn praktijk. Het blijft moeilijk uit te leggen in woorden, het is écht een kwestie van ervaren. Gelukkig zijn er prachtige boeken over geschreven zoals “Vonken van Verlangen” van Wybe Veenbaas & Joke Goudswaard. 

Wil je meer weten over deze manier van werken en hoe ik dit toepas in mijn praktijk, neem gerust contact met mij op.

Systemische werk -opstellingenwerk -houdt zich bezig met dynamieken in systemen en is een methode om meer helderheid te krijgen in de (ook vaak onbewuste) belemmerde overtuigingen en patronen. Door systemisch te kijken naar je patroon of vraag opent zich een onderliggende waarheid die ruimte, inzicht en nieuwe mogelijkheden brengt. Hoe kun je dit nu zien, ons leven speelt zich af in systemen? Je gezin van herkomst en je familie een systeem, maar ook de organisatie waar je werkzaam bent of de sportvereniging waar je lid van bent. 
Symptomen zoals bijv. moeilijk je grenzen kunnen aangeven, of het hebben van een groot verantwoordelijkheidsgevoel worden veroorzaakt door dynamieken in familiesystemen. Dit alles speelt op onbewust niveau, je bent je dit niet bewust. 
Door een vraagstuk op te stellen ga je zien hoe familiebanden en systemen war je deel van uitmaakt jou beïnvloeden en hoe je daar je eigen weg in kunt gaan. Een opstelling maakt het tot dan toe onzichtbare zichtbaar en daarin ligt een grote transformerende kracht, zowel voor de vraagsteller als de andere aanwezigen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een open houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

NLP

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

In mijn Total Coaching opleiding in 2014 ben ik naast Capital Coach ook opgeleid tot NLP Coach Practitioner.
NLP heeft mij meer zelfinzicht gegeven en ik ben mij bewuster geworden van de wijze waarop ik de dingen aan mezelf weergeef, welk verhaal ik mezelf steeds vertel. Daarnaast heb ik een manier gevonden om de kracht in mezelf te (h)erkennen en deze in te zetten. Ik weet nu welk gedrag ik laat zien, hoe ik dit laat zien en wat dit voor mij betekent. Dit geeft mij rust en de ruimte om te leren en te groeien. 

NLP is voor mij een wijze van coachen waarbij je op een andere manier kijkt naar gedrag en communicatie. Je richt je meer op de structuur in plaats van op de inhoud. Je kijkt niet zozeer naar het waarom, maar stelt de “hoe” vraag: 
hoe komt het dat je doet wat je doet en wat betekent dit voor jou? “

Je krijgt inzicht in de wijze waarop jij denkt en je informatie verwerkt, daarnaast geeft het ook inzicht in hoe andere mensen dit doen. Dat alles met als uitgangspunt dat ieder mens kan leren, zichzelf kan motiveren en kan aanzetten tot kleine en grote veranderingen. Doordat jij verandert in gedrag en energie, zal je omgeving mee veranderen in de interactie

“De betekenis van jouw communicatie, is de respons die je krijgt”

NLP werkt doelgericht, vanuit het hier en nu en is gericht op de toekomst. Dit houdt in dat we samen kijken naar wat er op dit moment speelt, waar je op dit moment staat. Vervolgens kijken we waar je naar toe wilt en wat je nodig hebt om dit te bereiken. Door het stellen van vragen ga ik samen met jou ontdekken hoe je de dingen onbewust aan jezelf weergeeft, dus eigenlijk hoe het komt dat je doet wat je doet. 
Door het vinden van antwoorden in je onbewuste krijg je inzicht in je eigen patronen en denkwijze en kun je vervolgens de keuze maken of je dit wilt veranderen.

In mijn praktijk ervaar ik dagelijks de krachtige werking van de NLP, door onbewuste processen bewust te laten worden geeft het meer keuzemogelijkheden en ruimte om anders te beslissen.

Voorbeeld uit mijn praktijk (Annet is een fictieve naam)
Annet voelt zich onzeker en klein. Ze zou graag zelfverzekerd en daadkrachtig willen zijn. 
Wat heb je nodig? 
Annet: “wanneer ik keuzes durf te maken en hier achter kan staan ben ik daadkrachtig en voel ik mij zelfverzekerd”
Wat houd je tegen om keuzes te maken? 
Annet: Ik ben bang om de verkeerde keuzes te maken
Waar ben je precies bang voor?
Annet: Dat ik een keuze maak en daardoor andere dingen niet mee kan maken
Zal ik een lijst maken met de keuzes die ik wil gaan maken?”
Dat kun je doen, kijk maar wat er gebeurt.
Annet: Er is een keuze die ik kan maken zonder dat het erge consequenties heeft.
Het is aan jou. 
Annet heeft inzichten gekregen in hoe ze de situatie in haar onbewuste aan zichzelf weergeeft en heeft ze de mogelijkheid om het NU anders te gaan doen. Ze komt in actie.

Persoonlijke ervaringen

Ervaringen

De rode draad in mijn leven is dat ik veel heb gezien en meegemaakt. Deze ervaringen hebben mij veel gebracht en verrijken mijn leven. Niets is vreemd, alles mag er zijn en ik kan als de beste afstemmen. Ik ben betrokken en oprecht geïnteresseerd in jou.

Al op jonge leeftijd, 17 jaar, werd ik tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige in het ziekenhuis veelvuldig geconfronteerd met allerlei leed. De scheidslijn tussen leven en dood was heel dun en ik zag veel verdriet en pijn.
Ook zag ik veel gebeuren: ernstig zieke jonge mensen met zoveel toekomstdromen en nu al bezig met het afhechten van het leven, iets waar ik nog niet zo goed raad mee wist. 
Ik hoorde collega’s vaak een waardeoordeel uitspreken over gedrag van mensen in bepaalde situaties. Ik had het hier als jong volwassene moeilijk mee. Ik vroeg mij af hoe je nu zomaar een mening kunt geven terwijl je niet weet wat de achterliggende reden is.

Het stellen van vragen zoals: Waar komt zij vandaan? Wat heeft zij meegemaakt? Wat maakt dat zij deze keuze heeft gemaakt? Op basis van welke overtuigingen en normen en waarden? Helpen mij met een open blik te kijken en op zoek te gaan naar antwoorden. Waardoor ik mij kan inleven in de situatie van de ander. Dit creëert begrip en houd me weg van het oordeel. Dit helpt mij om gemakkelijker in verbinding te kunnen zijn met mezelf en de ander. 

Ik ben er van overtuigd dat iedere individu in de kern oké is; zelfverzekerd, veilig, liefdevol en onbevangen. Door normen en waarden die je vanuit de opvoeding hebt meegekregen en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden gedurende je leven, word je gevormd en maak je bepaalde keuzes. Deze zijn niet goed of fout, je hebt op dat moment de best mogelijke keuze gemaakt.

Mijn interesse in de mens en het op zoek gaan naar wat er onder de oppervlakte speelt was toen al sterk aanwezig. Ik denk dat hier het eerste zaadje is geplant voor mijn huidige praktijk. 

Gedurende de afgelopen 30 jaar heb ik in mijn werk als verpleegkundige veel gezien en meegemaakt, ervaringen draag ik naast mijn persoonlijke ervaringen allemaal mee in mijn rugzak. Deze gebruik ik in mijn begeleiding samen met de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan door de opleidingen, trainingen en cursussen die ik volgde. Naast de goede theoretische basis heb ik de opleidingen ook daadwerkelijk doorleefd. Hierdoor kan ik open en vrij werken met het proces van de ander.

Wil je graag weten welke opleidingen en trainingen ik heb gevolgd, dan verwijs ik je graag naar mijn LinkedIn profiel.
Gedurende de 5 jaar dat ik werkzaam ben in mijn eigen praktijk heb ik met gebruik van alle tools een eigen methode ontwikkeld waarbij mijn intuïtie de basis is.

Werkwijze en tarieven

Mijn werkwijze

Heb ik je geprikkeld en je interesse gewekt? Dan nodig ik je graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek in mijn praktijk. In dit gesprek gaan we samen je vraagstuk verkennen en ervaren of er een “klik” is. Ik vind het belangrijk dat je je veilig en vertrouwd voelt om samen met mij aan het werk te gaan.

Ik werk met trajecten op maat. Mijn begeleiding is per situatie verschillend. Wil je in korte tijd stappen maken of wil je het liever wat rustiger aan doen: beide is mogelijk. Ik sluit mij aan bij jouw wensen en behoeften. Daarnaast zal ik adviseren wat ik denk dat mogelijk het beste voor jou zou werken op basis van mijn kennis en ervaring. Uiteindelijk is de keus aan jou, het is jouw proces.

Tijdens een sessie stem ik af op jou -door contact te maken met je energie- en zie en voel ik wat er speelt in de onderstroom. Door het stellen van vragen en met behulp van oefeningen nemen we en kijkje in je onbewuste. Je krijgt inzicht in wat jou bezighoudt en welke patronen en blokkades er zijn. Ik begeleid en ondersteun je in het verhelderen van deze inzichten en we gaan op zoek naar je hulpbronnen en hoe je deze praktisch kunt inzetten.

In sommige oefeningen maak ik gebruik van verschillende elementen zoals vloerankers en figuren. Deze elementen representeren jou, een familielid of een thema. Blokkades en ingesleten patronen worden zichtbaar en je krijgt inzicht in hoe de onderliggende verhoudingen liggen.


Ik ben mij ervan bewust dat het niet gemakkelijk is om bij bovenstaande een beeld te vormen. Het kan overkomen als hocus pocus en dat begrijp ik. 
Ik heb persoonlijk veel gewerkt in deze dynamieken en dat heeft mij zoveel opgeleverd. Ik ben milder geworden, sta meer open en heb ervaren dat mijn persoonlijke struggles een onderdeel zijn van een groter geheel. Door het in dit geheel te plaatsen wordt het gemakkelijker om keuzes te maken. Het geeft ruimte om te leven in plaats van te overleven.

Deze manier van werken wordt vaak als ongrijpbaar beschouwt, maar het geeft enorm veel inzichten. Je hoofd, ratio, wil alles begrijpen, de controle houden, helaas zit daar niet de oplossing. De oplossing zit in het zichtbaar maken van de onderstroom (het onzichtbare) dit geeft inzicht. Wanneer de bewustwording er is heb je de keuze om dit te veranderen, deze verandering kunnen we dan aanbrengen in het systeem. Mijn ervaring is dat veel klanten dit in eerste instantie vreemd en onbegrijpelijk vinden. Maar als ze het resultaat zien en ervaren dan omschrijven ze het als waardevol en magisch. Het brengt opluchting, ruimte, ontspanning en rust.

Tarieven:
Kennismakingsgesprek 30 minuten: gratis
Losse coachsessie 60- 90 minuten: € 90,-
Systemische opstelling 1 op 1: € 90,-
(vrijgesteld van BTW op grond van art.35 lid 1)

Coaching

“Let go of who you think you’re supposed to be; embrace who you are”
(Brené Brown)

Mijn werkwijze

Heb ik je geprikkeld en je interesse gewekt? Dan nodig ik je graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek in mijn praktijk. In dit gesprek gaan we samen je vraagstuk verkennen en ervaren of er een “klik” is. Ik vind het belangrijk dat je je veilig en vertrouwd voelt om samen met mij aan het werk te gaan.

Ik werk met trajecten op maat. Mijn begeleiding is per situatie verschillend. Wil je in korte tijd stappen maken of wil je het liever wat rustiger aan doen: beide is mogelijk. Ik sluit mij aan bij jouw wensen en behoeften. Daarnaast zal ik adviseren wat ik denk dat mogelijk het beste voor jou zou werken op basis van mijn kennis en ervaring. Uiteindelijk is de keus aan jou, het is jouw proces.

Tijdens een sessie stem ik af op jou -door contact te maken met je energie- en zie en voel ik wat er speelt in de onderstroom. Door het stellen van vragen en met behulp van oefeningen nemen we en kijkje in je onbewuste. Je krijgt inzicht in wat jou bezighoudt en welke patronen en blokkades er zijn. Ik begeleid en ondersteun je in het verhelderen van deze inzichten en we gaan op zoek naar je hulpbronnen en hoe je deze praktisch kunt inzetten.

In sommige oefeningen maak ik gebruik van verschillende elementen zoals vloerankers en figuren. Deze elementen representeren jou, een familielid of een thema. Blokkades en ingesleten patronen worden zichtbaar en je krijgt inzicht in hoe de onderliggende verhoudingen liggen.

Ik ben mij ervan bewust dat het niet gemakkelijk is om bij bovenstaande een beeld te vormen. Het kan overkomen als hocus pocus en dat begrijp ik. 
Ik heb persoonlijk veel gewerkt in deze dynamieken en dat heeft mij zoveel opgeleverd. Ik ben milder geworden, sta meer open en heb ervaren dat mijn persoonlijke struggles een onderdeel zijn van een groter geheel. Door het in dit geheel te plaatsen wordt het gemakkelijker om keuzes te maken. Het geeft ruimte om te leven in plaats van te overleven.

Deze manier van werken wordt vaak als ongrijpbaar beschouwt, maar het geeft enorm veel inzichten. Je hoofd, ratio, wil alles begrijpen, de controle houden, helaas zit daar niet de oplossing. De oplossing zit in het zichtbaar maken van de onderstroom (het onzichtbare) dit geeft inzicht. Wanneer de bewustwording er is heb je de keuze om dit te veranderen, deze verandering kunnen we dan aanbrengen in het systeem. Mijn ervaring is dat veel klanten dit in eerste instantie vreemd en onbegrijpelijk vinden. Maar als ze het resultaat zien en ervaren dat omschrijven ze het als waardevol en magisch. Het brengt opluchting, ruimte, ontspanning en rust.

Investering:
Kennismakingsgesprek 30 minuten: gratis
Coachsessie 60- 90 minuten, per sessie: € 90,- 
Traject op maat: op aanvraag
(vrijgesteld van BTW op grond van art.35 lid 1)